Skip to content
Üretim
Kalıp Tasarımı ve Üretimi

BRK Metal, müşteri ihtiyaçlarına uygun, yüksek hassasiyetli kalıp tasarımı ve üretimiyle sektörde öne çıkar.

Hassas Döküm

Karmaşık geometrili parçaların üretiminde BRK Metal'in hassas döküm uzmanlığı, yüksek kalite ve verimlilik sunar.

Çelik ve Paslanmaz Çelik Hassas Dökümü
Çelik ve Paslanmaz Çelik Hassas Dökümü

Paslanmaz çelik, pas direnci, korozyon direnci ve parlak görünümüyle bilinen özelliklere sahiptir. Bu nedenle, çeşitli metal ürünlerinin şekillendirilmesi için tercih edilen bir materyaldir.

Çelik Döküm Süreci
Çelik Döküm Süreci

Yatırım dökümü veya kayıp mum dökümü, özellikle düzensiz veya karmaşık yapıdaki paslanmaz çelik ürünleri üretmek için en hassas döküm yöntemidir. Bu nedenle paslanmaz çelik yatırım dökümü, paslanmaz çelik hassas dökümüne eşdeğerdir.

Bronz Hassas Dökümü
Bronz Hassas Dökümü

Bronz malzemeler deniz suyu kullanan sistemlerde tercih edilir. Ayrıca bronz, düşük iletkenlik ortamlarında da kullanılır. Bronz yatırım dökümünün türlerine göre kalıp, kanal ve besleyici tasarımı önemlidir. Sıvı metal için kullanılan ham maddeler, kullanılan eritme fırınları bu malzeme için oldukça kritik ve önemli faktörlerdir.

BRK Metal Hassas Dökümü
BRK Metal Hassas Dökümü

BRK Metal'de, son teknolojik malzemelerle ve alandaki uzman bir ekip ile bronz şekillendirme işlemi gerçekleştiriyoruz. Mühendislikte daha yüksek kalite yaratmak için üretim yöntemlerinin olanaklarını, üstünlüklerini ve sınırlarını zorluyoruz.

Hassas Döküm Teknolojisi

Hassas döküm, geleneksel döküm yöntemlerine göre ölçü hassasiyeti daha yüksek ve imalatında parça dizayn özgürlüğü olan bir döküm tipidir. Hassas döküm imalatında model olarak parafin bazlı balmumu (wax) kullanılır. Hassas döküm prosesinde sipariş adedi kadar enjeksiyon makinesi ile istenilen parçaların mum modelleri metal kalıp içine enjekte edilir. Enjekte edilen bu mum soğuduktan sonra ortaya çıkan şekil, üretilecek olan metal parçanın birebir aynısıdır.

Hassas Döküm İşleminin Avantajları

Metalin sıvı halini en saf hale getirebilmek için iyi ham madde kullanılması gereklidir. Metal dökümünde ortaya çıkan gaz boşlukları, erime esnasında ortaya çıkan gazların metal içinde hapsolmalarından kaynaklanır. Bu duruma engel olmak için mutlaka metalin eritilmesi sırasında hidrojen, oksiyen ve azot oranlarının minimize edilmesi gerekir. Çok şekilli parçaların tek parça halinde üretilmesini sağlayan bir yöntem olan hassas döküm, metali şekillendirebilir olması sayesinde avantajlıdır. Diğer döküm yöntemlerinin imal yöntemlerine göre pek çok avantajı vardır. Bunların başında hem çok küçük parçaların ,1 Gr.’dan başlar hem de büyük parçaların döküm yöntemi ile üretilebilmesi gelir. Hassas döküm işlemi ile aynı zamanda bir çok yöntemle üretilemeyecek olan karmaşık parçaların üretilmesi de mümkündür.

Hassas Döküm İşleminin Aşamaları

Hassas döküm işleminde öncelikle üretimi yapılacak ürünün modellemesi yapılır. Modelleme ile üretimi yapılacak ürünün prototipi alınabilir. Bu işlem ile esas ürünün sorunsuz ve milimetrik ölçülerde oluşturulması sağlanır. Üretilen mum modeller yolluk kısmına ve ana mum gövdeye bağlanır. Şekil itibari ile oluşan yapı bir ağaca benzer. Dolayısıyla birden çok sayıda mum modelin bir araya getirilmesi ve tek seferlik bir döküm işleminde birden çok parçanın üretilmesine yarar. Ağaç şeklindeki bir arada duran bu mum modeller refrakter özelliği olan yüksek sıcaklığa dayanıklı birkaç seramik bazlı malzeme ile kaplanır. Burada dikkat edilmesi gereken konu, kaplanan refrakterde herhangi bir çatlak olmaması ve döküm basıncı ve sıcaklığa dayanabilecek kalınlıkta olmasıdır, bu süreç yaklaşık 4-7 gün arası sürer. Bütün yüzey kaplandıktan sonra ve kurutma işlemi bittikten sonra ana gövdeyi ve parçaları oluşturan mum malzemesi ani basınçlı buhar üreten özel bir otoklav işlemine sokularak seramik kabuğun içindeki mum dışarı çıkartılır. Böylece refrakter malzemenin içi boş kalır. Oluşan bu boşluk döküm yapılacak gövdenin ve buna bağlı parçaların boşluğu kadardır. Oluşan bu boşluk, prosesin seramik kalıbı olarak nitelendirilir ve sonuç olarak metal ergitilerek bu boşluk içerisine dökülür.

Hassas Döküm İşleminin Son Aşaması

İstenilen analizde hazırlanan ergimiş metal seramik kalıpların içine özel bir proses ile dökülerek soğumaya bırakılır. Soğuma işlemi bittikten sonra metal üzerindeki seramik kabuk titreşim yöntemiyle uzaklaştırılır ve en başta mum olarak meydana getirilen ağaç şeklindeki yapı metal haline gelmiş olur. Daha sonra parçalar bu ağaç şeklindeki yapıdan kesilir, zımparalanır, kumlanır ve müşterinin istediği şekilde teslimata hazırlanır. Bu proses ile paslanmaz çelik, karbon çelik, alüminyum, magnezyum ve türevleri aynı yöntem ile proses içindeki değişik uygulamalarla dökülebilmektedir.

Neden Hassas Döküm Tercih Edilmeli?

Hassas dökümün avantajları şu şekildedir;

  • Talaşlı İmalat Maliyetinin Azalması
  • Yüzey Kalitesi
  • Dizayn Serbestliği
  • Maliyet Kazancı Sağlaması
  • Alaşım Metali Çeşitliliği
  • Düşük ve Uzun Ömürlü Kalıp Maliyeti
  • Kısa Sürede Yüksek Adetlerde Üretim